Průběh výzvy:

V prvním kromu založíš ty nebo tvůj soupeř výzvu. Výzva může být osobní, hromadná nebo otevřená.

Po vyplnění a odeslání formuláře výzvy přijde všem vyzvaným email s upozorněním a na hlavním panelu se jim rozsvítí symbol výzvy. 

symbol výzvy

S odesláním výzvy se otevře chat se všemi vyzvanými, kde si můžete domluvit další podrobnosti, případně mohou vyzvaní hráči navrhnout změny parametrů výzvy. Pro rychlou komunikaci je všem vyzvaným také zobrazeno tvé telefoní číslo. (Tobě se zobrazí jejich ve chvíli, kdy přijmou tvoji výzvu)

Pokud soupeř poslal návrh na změnu, neznamená to, že již souhlasí s výzvou. V případě, že jeho návrh potvrdíš musí ještě on potvrdit celou výzvu! Teprve v okamžiku potvrzené výzvy začni rezervovat spotoviště (Pokud využiješ rezervaci "přes sKým.cz" proběhne rezervace automaticky) a po zarezervování nezapomeň tuto informaci sdělit soupeři posledním potvrzením.